Rotarex Firetec merupakan sebuah syarikat inovasi terkemuka di dunia dalam sistem pemadaman kebakaran, dengan prestasi terbukti dalam berjuta-juta pemasangan yang telah dijalankan di seluruh dunia. Sebagai sebuah unit perniagaan Rotarex SA, Rotarex Firetec adalah sebuah syarikat global yang mempunyai pusat-pusat servis dan pengedar di 65 negara. Sepanjang 100 tahun pengalaman, Rotarex Firetec telah mengembangkan berbagai produk terobosan yang menjadi piawaian industri ini. Berfokus pada inovasi, kualiti dan kejuruteraan pakar, kami terus merancang dan menghasilkan solusi yang boleh membantu dalam menjaga keselamatan orang, bangunan dan peralatan dari kebakaran.
ROTAREX MALAYSIA
ROTAREX MALAYSIA

Kuala Lumpur

Email: malaysia@rotarex.com

×
Loading
cookies_policy_1 cookies_policy_2
cookies_refuse