Rotarex Firetec là một công ty sáng tạo hàng đầu thế giới về hệ thống chữa cháy, và hiệu quả đã được chứng mình qua hàng triệu công trình trên toàn thế giới. Là đơn vị thành viên của Rotarex SA, Rotarex Firetec là một công ty toàn cầu với các trung tâm dịch vụ và nhà phân phối tại 65 quốc gia. Trải qua hơn 100 năm xây dựng và đổi mới, Rotarex Firetec đã phát triển nhiều sản phẩm đột phá mà từ đó đã trở thành tiêu chuẩn của ngành công nghiệp. Bên cạnh tập trung vào đổi mới, chất lượng và kỹ thuật chuyên môn, công ty tiếp tục thiết kế và sản xuất các giải pháp giúp bảo vệ con người, công trình xây dựng và thiết bị… khi hỏa hoạn
ROTAREX VIETNAM
ROTAREX VIETNAM
SẢN PHẨM
xChú ý, bây giờ bạn sẽ được chuyển hướng đến trang chính tiếng Anh. Nhấp vào mở để tiếp tục ...
Mở ra
×
Loading
cookies_policy_1 cookies_policy_2
cookies_refuse